Шановні випускники  2020 року!

Щоб достойно пройти процедуру оцінювання  знань на ЗНО, необхідно знати  свої  права  та обов'язки!

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 533 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», участь у зовнішньому незалежному оцінюванні може взяти особа, яка є випускником навчального закладу системи загальної середньої освіти або має певний освітній рівень і зареєструвалася для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в установленому порядку. У документі також чітко вказано обов’язки та права абітурієнтів.

Учасник зовнішнього оцінювання має право на:

1) доступ до інформації про:

  • програми зовнішнього незалежного оцінювання, форми завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання;
  • строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • час і місце проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • використання в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;
  • порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

2) виконання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених в установленому порядку;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) безпечні умови під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

5) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у разі потреби);

6) проходження зовнішнього незалежного оцінювання із встановленої МОН кількості навчальних предметів;

7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього незалежного оцінювання (апеляцію);

8) ознайомлення із своєю сертифікаційною роботою зовнішнього незалежного оцінювання після її перевірки, отримання засвідченої такої роботи.

Особи з особливими освітніми потребами мають право на рівний доступ до проходження зовнішнього незалежного оцінювання за місцем їх проживання (перебування).

Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:

1) ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

2) своєчасно прибути до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання з документом, що посвідчує особу, та/або сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання;

3) дотримуватися вимог цього Порядку та регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) ввічливо ставитися до всіх учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

5) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

6) після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, повернути її матеріали (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:

1) приносити до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

3) заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати сертифікаційну роботу зовнішнього незалежного оцінювання;

4) псувати майно закладу, в приміщенні якого розміщується пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті.

 У разі порушення вимог, учасник зовнішнього оцінювання на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, повертає матеріали сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання та залишає пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.


Переглянути документ повністю можна тут.