І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Проект «Наша школа – оберіг любові і добра» передбачає реалізацію мікропроектів:

- «Тепла школа – запорука здоров’я»;

- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень школи (стелі, стін, підлоги), фасаду прибудови, ганків, пришкільної території;

- Покращення матеріально-технічної бази спортзалу, студії «Гарномія»

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

Новогродівська міська рада

Тематичний напрям реалізації проекту

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Проект «Наша школа – оберіг любові і добра»

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з (03 /2016 рік) - до (12 / 2018 рік)

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн

1  рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

 

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Назва регіону, в якому реалізується проект

Донецька область

Назва району, в якому реалізується проект

м.Новогродівка

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

 

Телефон, факс, e-mail заявника

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Директор Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 ім.Тараса Шевченка Самоздра Людмила Федорівна

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

0502961279, 0623733329

shkola.10@i.ua

Секретар Новогродівської

міської ради                           ______________                      Л.М.Білецька

                                                   (дата, підпис)                      (ініціали, прізвище)

М.П.

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

1с.

ІІ.

Зміст проекту

2с.

ІІІ.

Проект

2-4с.

1.

Анотація проекту

3с.

2

Детальний опис проекту

3с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

3с.

2.2.

Мета та завдання проекту

3с.

2.3.

Основні заходи проекту

3с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

4с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

4с.

2.6.

Інновації проекту

5с.

ІV.

Бюджет проекту

5с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

5с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

5-6с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

6с.

4.4.

Локальний кошторис

6с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

6с.

VІ.

Додатки

6-7с.

1.Анотація проекту

 

         Проект «Наша школа – любові і добра» передбачає реалізацію мікропроектів:

- «Тепла школа – запорука здоров’я»;

- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень школи (стелі, стін, підлоги), фасаду прибудови, ганків, пришкільної території, вимощення навколо фундаменту школи;

- Покращення матеріально-технічної бази спортзалу, студії «Гарномія», що спрямований на створення оптимальних санітарно-гігієнічних та побутових умов для функціонування навчального закладу, покращення матеріально-технічної бази, вирішення проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на їх оплату. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи школи, як базової, з пропаганди енергозбереження в територіальній громаді

 

2. Детальний опис проекту.

 

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проект.

 

         Школа здана в експлуатацію в 1958 році. Навчальний заклад складається з  трьох споруд : 1- основна школа (3 поверхи); 2- початкова школа (3 поверхи), 3- навчальні майстерні, їдальня (1 поверх). Перехід із будівлі в будівлю здійснюється через перехідну галерею. У школі навчається понад 500 учнів у 20 класах з наповнюваністю – 25 учнів. З часу введення в експлуатацію навчального закладу капітального ремонту будівель не  було. 

         На сьогодні старі віконні рами деформовані, не тримають належним чином скло, що несе загрозу життю і здоров’ю учасникам навчально-виховного процесу. Крім цього, старі вікна, двері, стіни, дах не зберігають тепло в приміщенні школи на належному рівні, не забезпечують економії енергоресурсів. Будівлі необхідно перекрити новим дахом та зробити  вимощення навколо школи, капітально відремонтувати пришкільну територію – зону відпочинку учнів (покласти тротуарну плитку, облицювати квітники плиткою).

       Поточний ремонт стін, стелі, підлоги у шкільних приміщеннях (спортзалі,

роздягальні спортзалу, коридорах, студії «Гармонія», сходах між поверхами та поверхнями над ними) не забезпечує необхідної якості через їх старість, що несе загрозу здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. Недостатність спортивного обладнання не забезпечує ефективності проведення уроків фізкультури. Відсутнє достатньо психологічно комфортне корекційно-розвивальне середовище для  реабілітації дітей, які знаходяться на індивідуальному навчанні та дітей, які потребують корекції.

             

2.2. Мета та завдання проекту

 

Мета – при здійсненні капітального ремонту школи будуть створені оптимальні санітарно-гігієнічні та побутові умови для функціонування навчального закладу, вирішення проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат  на їх оплату, а, отже,  економія бюджетних коштів. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи школи, як базової, з пропаганди енергозбереження в територіальній громаді

 

Завдання проекту:

 • Створення комфортного теплоклімату в навчальному закладі в умовах жорсткої економії енергоресурсів та коштів;
 • Зорієнтування на інтеграцію в систему освіти питання енергозбереження та залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів;
 • Зменшення рівня захворювань простудними хворобами на 5-10% у зимовий період;

     -    Покращити естетичний вигляд будівель школи.

    - Підвищеня рівня інформованості територіальної громади про енергозберігаючі технології засобами шкільних ЗМІ: газети «Завжди в десятку!», радіогазети «Хвиля драйву».

   -    Проведена реконструкція (заміна старих вікон та дверей на нові,

утеплення стін школи, заміна покрівлі, вимощення навколо фундаменту школи) сприятиме зниженню тепловитрат, забезпечить значну економію при стабільному режимі (згідно санітарних норм), покращить естетичний вигляд будівлі школи.

- Упорядкована пришкільна територія забезпечить рефлексію учнів в позаурочний час.

- Покращення матеріально-технічної бази стортзалу та студії «Гармонія» забезпечать соціальну  реабілітацію дітей з обмеженими можливостями і дітей, що потребують корекції. Сприятимуть  формуванню, зміцненню і розвитку психологічного, соціального, духовного і фізичного здоров’я школярів, що знаходяться на індивідуальному навчанні в школі і дітей, що потребують  корекції рівня тривожності, емоційного фону, рівня розвитку пізнавальних процесів, самооцінки.

- Створити єдине психологічне комфортне освітнє середовище для дітей, що мають різні стартові можливості і дітей, що потребують корекції рівня тривожності емоційного фону, рівня розвитку пізнавальних процесів, самооцінки.

 

2.3. Основні заходи проекту 

 

1.Оформлення декларації на початок робіт.

 

2. Термомодернізація будівель:

- утеплення стін, обкладання їх плиткою

- заміна застарілих вікон на сучасні віконні блоки з металопластика;

- заміна вхідних дверей на енергоефективні;

- перекриття даху школи;

- капітальний ремонт ганків школи, вмонтування  піддашків над ними;

- вимощення навколо фундаменту будівлі;

- ремонт фасаду прибудови;

- укладання  тротуарної плитки та облицювання квітників плиткою;

- капітальний ремонт внутрішніх приміщень школи (коридорів, сходин між поверхами та стелі над ними, спортзалу, роздягалень спортзалу);

- покращення матеріально-технічної бази спортзалу, роздягалень спортзалу, студії «Гармонія»

- залучення уваги громадськості до проблем економного використання енергії та енергоресурсів через просвітницьку діяльність навчального закладу на території громади;

- створення навчальних та методичних відеофільмів.

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

 

         Тривалість проекту складатиме  34  місяці.

Тривалість

заходу

(по етапах)

     Коротка назва заходу

Передбачено

ДФРР

Передбачено місцевим бюджетом

Березень-грудень 2016р.

 

 

 

Січень-грудень 2017р

 

 

 

Січень – грудень 2018р.

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації  заходів проекту

- заплановані заходи забезпечать підвищення температури в приміщеннях на 3-5 градусів, що зменшить рівень захворюваності простудними хворобами на 5-10% у зимовий час;

 

- використання металопластикових вікон, нових дверей, утеплення стін будівлі забезпечить енергозберігаючий ефект, знизить рівень тепловитрат до рівня 0,70 – 0,85 Вт: ч/кв.м, тобто на 85%;

 

- покращення режиму провітрювання шкільних кабінетів знизить рівень захворюваності школярів;

 

- покращиться зір учнів через підвищення рівня природного освітлення на 40%, бо забруднені старі вікна через деформацію не відчинаються і їх немає можливості мити;

 

- зменшаться щорічні витрати на поточний ремонт  навчального закладу на 50%;

 

- покращення матеріально-технічної бази спортзалу та студії «Гармонія» дасть змогу зміцнити фізичне, психологічне, соціальне і духовне здоров’я школярів на 10-15%.

2.6. Інновації проекту

         Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом термоізоляції будівлі школи. Функціонування центру соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями і дітей, що потребують корекції.

 ІV. Бюджет проекту

 

 4.1.Загальний бюджет проекту

Найменування заходів, що здійснюється за проектом; перелік та найменування видатків

Загальна вартість

(тис.грн.)

Державне фінансування, тис.грн.

01.03.2016 - 31.12. 2017

      01.01.2018-01.12. 2018

ДФРР

Заявник

Інші учасники проекту

ДФРР

Заявник

Інші учасники проекту

Створення оптимальних санітарно-гігієнічних та побутових умов для функціонування навчального закладу, вирішення проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на їх оплату

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

 

Статті видатків

Загальна сума, (тис.грн.)

Джерела фінансування , тис.грн.

 01.03.2015-31.12. 2016

01.01.-01.08.  2017

1.Видатки споживання

 

ДФРР

Заявник

Інші учасники проекту

ДФРР

Заявник

Інші учасники проекту

2.Видатки розвитку

 

 

 

 

 

 

 

Створення оптимальних санітарно-гігієнічних та побутових умов для функціонування навчального закладу, вирішення проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на їх оплату

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

                     4.3. Очікувані джерела фінансування

Джерела фінансування

Сума(тис.грн.)

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

 1. Фінансування з ДФРР

 

 

 1. Фінансування з місцевого бюджету

 

 

 1. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

 

 1. учасників з бюджетного сектору;

 

 

 1. учасників з підприємницького сектору;

 

 

 1. учасників з громадкості;

 

 

Загальний обсяг фінансування

 

 

 

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Новогродівська міська рада  

Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ім.Тараса Шевченка

 

VІ. ДОДАТКИ

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Тепла школа – запорука здоров’я

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3. Мета та завдання проекту

 

Мета – при здійсненні капітального ремонту школи будуть створені оптимальні санітарно-гігієнічні та побутові умови для функціонування навчального закладу, вирішення проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат  на їх оплату, а, отже,  економія бюджетних коштів. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи школи, як базової, з пропаганди енергозбереження в територіальній громаді

 

Завдання проекту:

 • Створення комфортного теплоклімату в навчальному закладі в умовах жорсткої економії енергоресурсів та коштів;
 • Зорієнтування на інтеграцію в систему освіти питання енергозбереження та залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів;
 • Зменшення рівня захворювань простудними хворобами на 5-10% у зимовий період;

     -    Покращити естетичний вигляд будівель школи.

    - Підвищеня рівня інформованості територіальної громади про енергозберігаючі технології засобами шкільних ЗМІ: газети «Завжди в десятку!», радіогазети «Хвиля драйву».

   -    Проведена реконструкція (заміна старих вікон та дверей на нові,

утеплення стін школи, заміна покрівлі, вимощення навколо фундаменту школи) сприятиме зниженню тепловитрат, забезпечить значну економію при стабільному режимі (згідно санітарних норм), покращить естетичний вигляд будівлі школи.

- Упорядкована пришкільна територія забезпечить рефлексію учнів в позаурочний час.

- Покращення матеріально-технічної бази стортзалу та студії «Гармонія» забезпечать соціальну  реабілітацію дітей з обмеженими можливостями і дітей, що потребують корекції. Сприятимуть  формуванню, зміцненню і розвитку психологічного, соціального, духовного і фізичного здоров’я школярів, що знаходяться на індивідуальному навчанні в школі і дітей, що потребують  корекції рівня тривожності, емоційного фону, рівня розвитку пізнавальних процесів, самооцінки.

- Створити єдине психологічне комфортне освітнє середовище для дітей, що мають різні стартові можливості і дітей, що потребують корекції рівня тривожності емоційного фону, рівня розвитку пізнавальних процесів, самооцінки.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Новогродівська територіальна громада

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

21323 особи

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

         Школа здана в експлуатацію в 1958 році. Навчальний заклад складається з  трьох споруд : 1- основна школа (3 поверхи); 2- початкова школа (3 поверхи), 3- навчальні майстерні, їдальня (1 поверх). Перехід із будівлі в будівлю здійснюється через перехідну галерею. У школі навчається понад 500 учнів у 20 класах з наповнюваністю – 25 учнів. З часу введення в експлуатацію навчального закладу капітального ремонту будівель не  було. 

            На сьогодні старі віконні рами деформовані, не тримають належним чином скло, що несе загрозу життю і здоров’ю учасникам навчально-виховного процесу. Крім цього, старі вікна, двері, стіни, дах не зберігають тепло в приміщенні школи на належному рівні, не забезпечують економії енергоресурсів. Будівлі необхідно перекрити новим дахом та зробити  вимощення навколо школи, капітально відремонтувати пришкільну територію – зону відпочинку учнів (покласти тротуарну плитку, облицювати квітники плиткою).

         Поточний ремонт стін, стелі, підлоги у шкільних приміщеннях (спортзалі,

роздягальні спортзалу, коридорах, студії «Гармонія», сходах між поверхами та поверхнями над ними) не забезпечує необхідної якості через їх старість, що несе загрозу здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. Недостатність спортивного обладнання не забезпечує ефективності проведення уроків фізкультури. Відсутнє достатньо психологічно комфортне корекційно-розвивальне середовище для  реабілітації дітей, які знаходяться на індивідуальному навчанні та дітей, які потребують корекції.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

- заплановані заходи забезпечать підвищення температури в приміщеннях на 3-5 градусів, що зменшить рівень захворюваності простудними хворобами на 5-10% у зимовий час;

- використання металопластикових вікон, нових дверей, утеплення стін будівлі забезпечить енергозберігаючий ефект, знизить рівень тепловитрат до рівня 0,70 – 0,85 Вт: ч/кв.м, тобто на 85%;

- покращення режиму провітрювання шкільних кабінетів знизить рівень захворюваності школярів;

- покращиться зір учнів через підвищення рівня природного освітлення на 40%, бо забруднені старі вікна через деформацію не відчинаються і їх немає можливості мити;

- зменшаться щорічні витрати на поточний ремонт  навчального закладу на 50%;

- покращення матеріально-технічної бази спортзалу та студії «Гармонія» дасть змогу зміцнити фізичне, психологічне, соціальне і духовне здоров’я школярів на 10-15%.

 

8. Основні заходи проекту

 

 1.Оформлення декларації на початок робіт.

2. План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме 34 місяці

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з (03.2016 рік) - до (12.2018 рік)

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

11. Джерела фінансування проекту

 

Кошти Державного фонду регіонального розвитку;

кошти  міського бюджету.­

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ім.Тараса Шевченка

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)